Paleis het Loo

Paleis Het Loo werkt aan een grootscheepse vernieuwing en verbouwing. Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk.

Volg ons op social media